Beelddenken...
Gaat over de wijze waarop een kind informatie verwerkt. Het is als het ware denken in beelden en gebeurtenissen.
Ook wel de rechts georiënteerde of visuele cognitieve leerstijl genoemd.
Waar wij het woord b-o-o-m zien staan, ziet een beelddenker het beeld van een boom in gedachten,
bruine stam, groene bladeren wuivend in de wind.

Een Beelddenker in het onderwijs...
Op zich vormt het in beelden denken geen probleem, maar de talige manier van lesgeven op school wel.
Deze sluit vaak onvoldoende aan bij de informatieverwerking van een beelddenker.
Een beelddenker leert vanuit het overzicht, het geheel terwijl school stukje voor stukje de lesstof opbouwt.
Voor een beelddenker is dit alsof hij een legpuzzel moet maken zonder het voorbeeld te zien.

Met de juiste begeleiding hoeft het leren voor een beelddenker geen probleem te zijn.
Praktijk Denkbeeld werkt met de Kernvisie methode en Beeld en Brein methode.
Beide sluiten feilloos aan op de rechts georiënteerde leerstijl.
Door een andere benadering van leren te introduceren die aansluit op de informatieverwerking van een beelddenker,
gaan kinderen vaak met sprongen vooruit. Niet alleen op het gebied van leren maar ook op sociaal emotioneel vlak!


Wilt u weten of uw zoon of dochter een beelddenker is? Bij Praktijk Denkbeeld kunnen we dit onderzoeken.
Neem vrijblijvend contact op of kijk bij tarieven.

Ad(h)d…
Beter leren omgaan met ADHD?
De training Sterk-er-Staan met AD(H)D is een coachingstraject van 8 bijeenkomsten voor leerlingen vanaf groep 4 t/m groep 8.
Tijdens het traject krijgt men inzicht hoe de (gedrags)problemen ontstaan en hoe er mee om gegaan kan worden.
Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in je lichaam, waar word je druk van?
En wat voor invloed heeft voeding hierop?
Verder leert men zelfhulp massagetechnieken toe te passen om de lichaamsbalans te herstellen.
Al met al een leerzame vooral praktisch training!
Lees verder bij tarieven.

 

Faalangst…
Is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt beoordeeld te worden.
Deze angst werkt belemmerend.
Praktijk Denkbeeld biedt een faalangsttraining aan van 8 bijeenkomsten die berust op 4 pijlers:
- Leren omgaan met faalangst d.m.v. de Rationele Emotieve Training (RET).
- Fysiek en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan.
- Ontspanningsoefeningen
- Motorische oefeningen om helder te kunnen denken
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een positief zelfbeeld en aan communicatie.
Lees verder bij tarieven.

Concentratieproblemen…
Ieder kind heeft wel eens moeite om zich te concentreren. Vaak komt deze voort uit een onderliggende oorzaak.
Zo kan een gebrek aan motivatie, een leerprobleem, faalangst of een aandachtsprobleem de reden zijn waarom
een kind moeite heeft met zijn of haar concentratie.
Praktijk Denkbeeld kan samen met uw zoon of dochter achterhalen wat er achter de verminderde concentratie schuil gaat,
om zo vanuit de basis aan het daadwerkelijke probleem te werken.

Leren leren...
Kinderen moeten veel leren op school en de eisen worden steeds  strenger.
Praktijk Denkbeeld geeft diverse trainingen op het gebied van het leren leren:

- "Ik leer leren" training: voor kinderen vanaf groep 8 en leerlingen van alle niveaus en alle klassen van de middelbare.
   Een heel toegankelijke en praktische training met leuke tests, inzicht in je eigen manier van leren, plannen & organiseren, omgaan met faalangst en veel meer...

-Schoolbasis en 12+ : voor beelddenkers en iedereen die vastloopt op school.
 Geeft inzicht in het leerproces, biedt houvast bij het plannen en organiseren van leer en maakwerk, leert hoe je snel een samenvatting kan maken, of een         spreekbeurt op te zetten.

Ga naar tarieven.

Dominantieprofiel
Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen als het leren niet lukt?

Door een dominantieprofiel op te laten stellen kunnen we al deze vragen beantwoorden en creëren
we inzicht in het eigen leerproces. Met deze waardevolle informatie kan niet alleen het kind direct aan de slag, maar ook ouders en begeleiders op school!    
Lees verder bij tarieven.

Samenwerkingsproblemen van de ogen…
Samenwerkingsproblemen van de ogen ofwel een visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering
bij spelling-, lees- en concentratieproblemen.
Kijken doe je met je ogen, en zien doe je met je hersenen. Wat je ogen zien verwerken je hersenen!
Deze visuele informatie wordt door onze hersenen geïnterpreteerd en begrepen.
Gaat er iets in dit proces fout dan spreken we van een visuele disfunctie.
Een visuele disfunctie kan het leerproces behoorlijk belemmeren, dit uit zich vooral in problemen bij lezen, spellen en concentreren.
Over het algemeen wordt er geen rekening gehouden met het verband tussen lees-, spelling en
concentratieproblemen en de visuele informatieopname. Het label dyslexie wordt hierdoor nogal eens onterecht opgeplakt.
Heeft uw zoon of dochter moeite met lezen spelling of de concentratie?
Is er een verdenking van dyslexie?

Praktijk Denkbeeld is gecertificeerd visueel screener (FON) en kan een eventueel aanwezige belemmering door middel van een
visuele screening signaleren en met een speciaal trainingsprogramma verbeteren, waar nodig verwijzen we door.
Ga verder naar tarieven.

Ongeremde reflexen…
Elk mens wordt geboren met een aantal primaire reflexen.
Zij voorzien de ongeboren baby van de juiste bewegingen tijdens het geboorteproces
en helpen hem te overleven gedurende de periode dat hij nog relatief hulpeloos is.
Wanneer de baby groeit en zijn spieren begint te oefenen worden deze reflexen onder controle gebracht
door meer ontwikkelde delen van het brein.
Zij worden geremd ofwel geïnhibeerd, waarna ze worden overgenomen door de houdingsreflexen die voor het hele leven bij iemand blijven.
Wanneer boven de leeftijdsgrens van 3,5 tot 4 jaar nog een aantal primaire reflexen aanwezig zijn in combinatie
met minder ontwikkelde houdingsreflexen, dan kunnen deze voor allerlei belemmeringen zorgen zoals: 
adhd en add-achtige symtomen, lees en schrijfproblemen, concentratie en geheugenproblemen.
Bij leer- en gedragsproblemen is het zeer zinvol hier naar te kijken!

Praktijk Denkbeeld is bevoegd om te testen op de aanwezigheid van deze niet geïntegreerde primaire reflexen.
Wanneer deze nog aanwezig zijn, kunnen we deze alsnog onder controle brengen door een speciaal  bewegingsprogramma te doorlopen.
Het betreft een reflex bewegingsprogramma,dit betekend dat er dagelijks kort wordt geoefend.

We werken met de NOV Reflextherapie volgens de INPP methode.
Ga naar tarieven.

 

Methodes...
Kernvisie methode
laat kinderen op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht leren. Een succesvolle methode die feilloos aansluit op de leerstijl van beelddenkende kinderen en kinderen met dyslexie.
Een krachtig, relatief kortdurend, coachingstraject die kinderen succeservaringen laat beleven!
Lees verder bij tarieven.

Beeld en Brein methode heeft als doel kinderen te helpen om beter, sneller, leuker en effectiever te leren, zonder stress of faalangst gevoelens.
Lees verder bij tarieven.


Referenties… 
“Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik heb heel veel geleerd; zoals bijvoorbeeld de tafels. Het heeft mij echt geholpen, ik begrijp alles veel beter. Zelfs spelling is nu veel makkelijker."

“Binnen enkele sessies was onze dochter op het goede niveau. Ze heeft de Entreetoets knap gemaakt en is over naar groep 8. TOP!”

“Dankzij de sessies bij Praktijk Denkbeeld boekt onze zoon weer vooruitgang! Zijn resultaten op school gaan weer naar boven, en hij is over naar groep 5.”
“Wij hebben het fijn gevonden om op deze manier meer van onze zoon te begrijpen. Hoe zaken binnenkomen, en hoe hij het verwerkt. Het voelde voor onze zoon vertrouwd om bij u te zijn. Bedankt voor dit traject.”

“Ik ben blij dat onze dochter een paar keer bij Marlies is geweest, zo mooi hoe je haar haar eigen kwaliteiten hebt kunnen laten zien….Wat je met haar bereikt hebt is niet uit te drukken,dankjewel!“

"Ik kan nu veel beter mijn huiswerk maken en ook het leren gaat nu veel makkelijker! Ik kan het nu allemaal zelf en ik heb nu ook meer tijd over om te voetballen!”

“Onze zoon had moeite met de tafels en rekenen.Toen hij met “de tafelfabriek”mocht beginnen zag je hem groeien.
Nu heeft hij zijn tafeldiploma gehaald… wat was hij trots op zichzelf! Bedankt voor alle fijne leerzame begeleidingen!

Over Praktijk Denkbeeld...
De naam Denkbeeld is ontstaan uit een woordspeling van Beelddenken.
Volgens het woordenboek is een denkbeeld een denkwijze, een overtuiging.

Praktijk Denkbeeld heeft de overtuiging dat iedereen talent heeft om te leren ongeacht de leerstijl of het kunnen.

In het huidige onderwijs staat men nog relatief weinig stil bij het hebben van een andere leerstijl, laat staan de minder bekende,
onderliggende oorzaken waaruit leerproblemen evengoed kunnen voortkomen.
In onze ogen wordt er hierdoor nogal eens te snel een label opgeplakt.

Praktijk Denkbeeld kijkt zonder vooroordelen naar al deze uitdagingen en neemt kinderen en jongeren
graag mee op zoektocht om ze vanuit hun eigen mogelijkheden, hun eigen leertalent te laten ontdekken!


Werkwijze...
U kunt contact zoeken via de mail of telefonisch waarna er contact met u wordt gezocht om een gratis kennismakingsgesprek in te plannen.
Tijdens het kennismakingsgesprek worden vooral praktische zaken besproken, de hulpvraag wordt daarbij vastgesteld.
Waar nodig zal een intakeonderzoek worden ingepland, dit gebeurd altijd in overleg met de ouders/ verzorgers.
Uit dit onderzoek verkrijgt Praktijk Denkbeeld de nodige informatie om zo tot een doelgericht behandel voorstel te kunnen komen.
Dit kan zijn: Afname van het wereldspel, bij verdenking van beelddenken
                 Visuele screening, bij verdenking van oog-samenwerkingsproblemen
                 Screening reflexen, bij onduidelijke oorzaken leerproblemen

De individuele begeleidingen vinden doorgaans om de 3 weken plaats, tenzij anders wordt besproken.
De trainingen vinden meestal wekelijks plaats.

Als laatste attendeer ik u erop dat wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Praktijk Denkbeeld, u op de hoogte dient te zijn van de algemene voorwaarden die Praktijk Denkbeeld stelt.
U kunt deze èn de privacyverklaring nalezen op onze contactpagina.

Tot ziens bij Praktijk Denkbeeld!